7.14.2006

  follow me on Twitter

  vindmøller - sådan

  mekanisk energi, er engergi der fremkommer mekanisk. I modsætning til statisk engeri som er placerings energi eks en sten der er hævet med tyngdekraften, mekanisk energi er bevægelses engergi. billeder vindmøller En vindmølle er en maskine, der omsætter bevægelsesenergi i vinden til elektricitet. Ideen om at trække energi ud af vinden har været kendt og udnyttet i århundreder i mange lande. I Danmark har vindenergi historisk været udnyttet til at producere mekanisk energi til f.eks. maling af korn. En vindmølles størrelse kan angives på flere måder. Det kan være vindmøllens maksimale el-effekt, dens højde fra jorden og op til toppen af vingespidsen, vingens diameter eller det areal, som rotorens tre vinger dækker ved en omdrejning. Som eksempel kan nævnes en vindmølle på 1 MW (1.000 kW), en totalhøjde på 77 meter, et rotorareal på 54 kvadratmeter og et bestrøget areal på 2.300 kvadratmeter. http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/Vedvarende%20energi/2009/HTML/Vindm%F8ller%20i%20Danmark/html/kap02.htm Effekten af elproduktion måles i MW, mens produktionsomfanget måles i MWh. En mølles mærkeeffekt eller populært udtrykt vindmøllens størrelse er den største effekt, som en vindmølle kan producere. En vindmølle på 2 MW kan således levere en maksimal effekt på 2 MW, typisk ved vindhastigheder på 15-25 meter/sekund. Ved maksimal produktion i en time producerer vindmøllen 2 MWh, eller en produktion der svarer til halvdelen af en dansk gennemsnitsfamilies årlige elforbrug. Udtrykt på anden måde kan en 2 MW vindmølle levere elektricitet til op mod 1.000 elkedler med en effekt på 2 kW, der er tændt samtidig. Antallet af vindmøller i Danmark var størst i år 2000 med mere end 6.200 vindmøller, hvoraf over halvdelen var ældre vindmøller med en eleffekt på mindre end 500 kW. Siden er antallet af vindmøller reduceret med ca. 1.000, mens den samlede installerede effekt er vokset fra knap 2.400 MW i 2000 til knap 3.400 MW ultimo oktober 2009. De mindre vindmøller med en effekt på under 500 kW tegnede sig i 2008 for ca. 11 procent af den samlede installerede effekt.

  1 kommentarer:

  Anonymous Anonym sagde ...

  Har du glemt hvordan man blogger?

  9:38 PM  

  Send en kommentar

  Abonner på Kommentarer til indlægget [Atom]

  << Start